Københavns Kommunes logo

Den litterære artikel

Ordforklaring

Den litterære artikel bruges i danskfaget til analyse og fortolkninger af tekster.

Formål

Du skal vise, at du kan benytte de begreber, du har arbejdet med i dansk: komposition, fortæller synsvinkel, karakteristikker osv.

Indhold

Indledning. Præsentér emnet og din påstand om tekstens budskab   
Analyse. Analyser tekstens indhold og form. Brug citater fra teksten
Fortolkning. Sammenfat tekstens tema og brug din analyse til din egen tolkning af forfatterens holdninger  
Perspektivering. Placer teksten i en litteraturhistorisk sammenhæng

               "Citater bruges til at dokumentere dine tolkninger.
                 Brug fx udtryk som ”hvilket viser at….”

                "Skal du analysere og fortolke digte, skal du gå mere
                  detaljeret ind i teksten. Her skal du kigge på de enkelte ord"

Læs mere om, hvordan du citerer i artiklen "Regler"
 

Links

Læs Nakskov Gymnasiums artikel "Litterær artikel" 

Læs artiklen "Den litterære artikel" på Wikidotten.

Læs om danskfaglige begreber og metoder på dansksiderne.dk