Københavns Kommunes logo

Links

Her kan du finde gode links til din opgaveskrivning

Gode links når du skriver opgave

Vis alle

Danske biblioteker

Idéer til at vælge dit emne

Leksika og opslagsværker

Hvis du leder efter kendte personer:

Hvis du har brug for ordbøger:

Hvis du har brug for oplysninger om lande:

Hvis du har brug for Statistik:

Linkguider

I Linkguider udvælger eksperter links og ordner dem efter emne. Linkguider kan være særlig rettet til opgaveskrivning. SkrivOpgaves "links" er fx en linkguide til opgaveskrivning. I linksamlingerne nedenfor undgår du de useriøse links.

Litteratur- og forfatteroplysninger

 • Arkiv for dansk litteratur 
  Værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til det 20. århundrede. Fuldtekstadgang til mange tekster samt artikler om perioder, forfattere og temaer i forfatterskaberne. Litteraturhenvisninger til bl.a. analyser af værker.
  Klik dig videre til Arkiv for dansk litteratur her
   
 • Da-net.dk
  Artikler om litterære perioder fra oldtiden og til år 2000 med tilhørende samling af tekster indenfor perioderne. Artikler om analyse, fortolkning og skriftlig fremstilling for gymnasium og HF
  Klik dig videre til Da-net.dk her
   
 • Dansk litteraturs historie, bd. 1-5.
  Onlineudgave af det omfattende trykte værk, der udkom på Gyldendal 2006-2009. Dansk litteraturhistorie fra middelalderen til år 2000.
  Klik dig videre til Dansk litteraturs historie her
   
 • ​​Epoke
 • Danske romaner og dansk litteraturhistorie før år 1900.
  Klik dig videre til Epoke her
   
 • Forfatterweb 
  Forfatterleksikon med artikler om danske og udenlandske forfattere, både børne-, ungdoms- og voksenlitteratur. Henvisninger til sekundær litteratur og links.
  Adgang via Uni-login eller via dit lokale folkebibliotek.
  Klik dig videre til Forfatterweb her
   
 • Kalliope
  Ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere.
  Find Kalliope her
   
 • Litteratursiden 
  Bibliotekernes store hjemmeside om skønlitteratur. Analyser og temaer  om forfattere og litteraturhistorie.
  Find Litteratursiden her
   
 • Litteraturnu
  Aktuel og kompetent litteraturkritik.
  Find Litteraturnu her
   
 • Litteraturtolkninger
  Overblik over henvisninger til litterære analyser i bøger, antologier, aviser og tidsskrifter. Analyserne omfatter både nulevende og afdøde forfattere, danske såvel som udenlandske. Adgang med Unilogin. Biblioteker har også adgang, men her skal du kontakte bibliotekaren.
   
 • Nordisk Kvindelitteraturhistorie
  Digitalisering af det oprindelige bogværk Nordisk Kvindelitteraturhistorie I-V  samt en del  efterfølgende artikler. Nordens kvindelige forfattere - kendte som mindre kendte - fra middelalderen til i dag. Analyser, litterære temaer, genrer, biografier, bibliografier samt links til gratis tilgængelige online tekster af forfatternes værker. Meget omfattende. Tekst på dansk og engelsk.
  Klik dig videre til Nordisk Kvindelitteraturhistorie her
   
 • Sparknotes
  "Study guides" til mange engelsksprogede klassikere.
  Klik dig videre til Sparknotes her
   
 • E-materialer 
  Alle folkebiblioteker tilbyder adgang til databaser med bøger og artikler af høj kvalitet. Du har adgang via din bopælskommunes biblioteks hjemmeside, når du er meldt ind som låner på biblioteket. Du finder dit biblioteks digitale tilbud under, e-materialer, netbiblioteket eller lign.
  Se en oversigt over danske  folkebibliotekers e-materialer her

 

Søgemaskiner og billeder

Søgemaskiner

Billedsøgning

Opgavehjælp

 • Biblioteksvagten.dk
  Her kan du få svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m. Du kan kontakte dem pr. mail, chat, SMS og telefon. Se også deres arkiv over tidligere spørgsmål. Den bedste hjælp, når du skriver opgave.
  Klik dig videre til Biblioteksvagten her
   
 • ​Dansksiderne
  Undervisningsmateriale til danskfaget skrevet af dansklærere og for elever i gymnasiet. Om sprog, litteratur, medier og genrer, tekstanalyse, litteraturhistorie og litterære metoder.
  Konkrete råd til hvordan du kan skrive et klart og præcist sprog, og hvordan du strukturerer dine tekster på den bedst mulige måde. Meget brugbar.
  Klik dig videre til Dansksiderne her
   
 • Lektiecaféer i Danmark. Gratis lektiehjælp drevet at Ungdommens Røde Kors.
  Find lektiecaféer her
   
 • Matematikcenterets Webmatematik:
  Undervisningsmateriale fra 7. klasse til  gymnasiets A-niveau. Formelsamlinger og undervisningsvideoer. Gratis onlinehjælp til matematik. Matematikcenteret driver også lektiecaféer mange steder, hvor du kan få hjælp til dine afleveringer og opgaver indenfor matematik. 
  Klik dig videre til Matematikcenterets webmatematik her
   
 • Matlet.dk
  Gratis online matematikbog på gymnasieniveau. Adgang til noter, videoer, Excel ark. Mulighed for at stille spørgsmål i kontaktformular.
  Klik dig videre til Matlet her
   
 • Søg og du skal finde - om systematisk informationssøgning 
  Lille pjece fra Informationsstudier på Københavns Universitet med gode råd. Nem og overskuelig.
  Læs "Søg og du skal finde her"

Opgave- og notatsamlinger

Se hvordan andre har gjort, og lad dig inspirere af deres arbejde. Husk at dine lærere også kender disse samlinger. De kan nemt gennemskue, hvis du afleverer en opgave, der ikke er din egen.

Online spørgetjenester

Online undervisning

 • Restudy
  Adgang til over 2.000 videoer fordelt på 31 forskellige fag til folkeskoleniveau 4.-10. klasse og på gymnasieniveau til og med 3.g.
  Søg på fag og niveau eller på det emne, du vil have opfrisket. Gratis adgang med Unilogin. Meget brugbar.
  Få adgang til undervisningsvideoer fra Restudy her
   
 • Frividen.dk
  Videoundervisning i fagene, matematik, fysik, kemi og biologi. Her kan du også se mange eksempler på SSO-, SRO- og SRP-opgaver indenfor andre fag.
  Se Frividens undervisningsvideoer her
   
 • E-kurser
  På e-kurser finder du små videokurser i søgning på hjemmesider eller i forskellige biblioteksdatabaser relevant for en studerende.
  Se videokurser fra ekurser.nu her
   
 • Ingeniørforeningens matematikvideoer 
  Her finder du 37 videoer indenfor matematik. Dækker hele 9-klasses pensum i matematik.
  Se Matematikkanalen her
   
 • Fysikforsøg
  Videofilm af praktiske, relevante fysik-/kemiforsøg til afgangsprøven i 9. og 10. klasse! Et godt sted at få styr på og repeteret den praktiske del, der vægtes højt ved eksamen.
  Se Fysikforsøg her

 

 

Det offentlige - politik og love