Regler

Få styr på reglerne. Ellers risikerer du at blive trukket i karakter

Reglerne, du ser nedenfor, er dem, der er almindelige i opgaver. Nogle skoler har andre regler eller slet ingen, så spørg, om der er særlige regler på din skole.
Husk at gøre det, inden du begynder at skrive.

Citater

Undgå at komme i problemer, når du bruger citater i dine opgaver. Her følger et par fif:

Overordnet gælder, at du skal vise tydeligt, når du bruger en andens ord. Det gør du ved at bruge:

  • Citationstegn
  • Kursiv
  • Separat tekstblok

Det er en god idé at angive citater grafisk (citationstegn, kursiv), så kan du eller din læser aldrig komme i tvivl, om det er din egen eller andres tekst, og du kan selv spotte, om du har alt for mange citater i din opgave og derved kan komme i problemer med hensyn til plagiat.

Husk derudover, at et citat aldrig kan stå alene. Du skal selv skrive din opgave, men din selvstændige tekst kan underbygges med citater. Et citat kan aldrig indgå som brødtekst i din opgave.
Det er dig, der skriver din opgave, ikke andre. Du vil blive bedømt for din egen tekst, ikke for citater.

Du skal lave en henvisning til, hvor du citerer fra, og du skal have sidetal fra kilden med. Den kilde, du citerer fra skal fremgå af din litteraturliste. Første gang du henviser til en kilde, skal du have alle oplysninger med. Næste gang du henviser til den samme kilde, kan du nøjes med at skrive fx forfatterens navn.

Se mere om, hvordan du undgår plagiering på stop plagiat nu.

Forside

Her oplyser du dit navn, faget, skolens navn og dato. Det er en god idé med en illustration, der belyser opgavens emne. Du kan også skrive din problemformulering på forsiden.

Hvor stor skal opgaven være?  

En større skriftlig opgave på en ungdomsuddannelse fylder normalt 15 sider, når du bruger 1 1/2 linjeafstand. Du regner ikke forside, indholdsfortegnelse, illustrationer og litteraturliste med. Nogle skoler bedømmer efter antal ord. I Word kan du tælle ord løbende.

Linjeafstand

1 1/2 er normalt.

Litteraturliste

Er en liste over de kilder, du har brugt i din opgave. Det kan være bøger, artikler, internetsider eller film. Har du kilder med i dine noter i teksten, skal de altid med i litteraturlisten. Når du bruger Skrivopgaves Litteraturlisteautomat, sikrer du dig, at du får de relevante oplysninger med, og at din litteraturliste ordnes alfabetisk, lige klar til at blive kopieret over i din opgave. 

Margen

Venstre margen:  3,5 cm. Højre margin: 2 cm. 

Normalside

Bruges når man beregner efter antal ord og tegn. Der er ingen faste regler, 2400 tegn + mellemrum bruges ofte.

Noter

Er henvisninger til kilder, kommentarer og bilag. Markeres i teksten med et hævet tal. Word kan sættes til at lave fodnoter automatisk og tælle frem. Pas på at holde rækkefølgen, når du reviderer teksten. Noter kan også angives med et tal i parentes. Så skal du lave en noteliste, som sættes til sidst i opgaven. Noter må ikke være for lange.

Referat

Man skal kunne se, at du refererer. Skriv fx: "Forfatteren skriver..." Du kan markere overgangen fra referat til dine egne efterfølgende kommentarer ved fx at skrive "Min kommentar er.." eller "Jeg udleder heraf.."

Sidetal

Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse nummereres, og sidetal skrives ind i indholdsfortegnelsen. Det er mest praktisk at placere sidetallet nederst til højre på siden. Sidetal kan sættes automatisk i Word.

Skrifttyper

Times New Roman 12 pkt. er almindeligt. Kursiv bruges til at fremhæve noget. Pas på med at bruge fremhævning for tit. 2-3 pr. side er nok. Kursiv kan også bruges til citater, men så må du kun bruge det hertil, ellers bliver teksten uoverskuelig.