Den gode opgave

En god opgave viser, at du kan
 • Fremstille et emne klart og præcist
 • Skabe sammenhæng og struktur i en tekst
 • Vælge de vigtigste oplysninger ud og sortere de mindre vigtige fra
 • Dokumentere dine synspunkter og argumentere for dem
 • Disponere dit stof, så fx refererende afsnit ikke dominerer i forhold til de analyserende afsnit

Vær speciel opmærksom på

 • Strukturen i opgaven
 • Er der specielle krav til genrekrav til din opgave
 • Brug fagspecifikke begreber
 • Demonstrér fagets metoder fx analysemodeller,
 • Demonstrer fagets teori

Opgavens elementer er

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Tekst med hovedafsnit
 • Afslutning med konklusion
 • Resume /Abstract
 • Noter ( hvis du har valgt at de skal i et afsnit for sig)
 • Litteraturliste. Lav en litteraturliste med Litteraturlisteautomaten. 
 • Bilag

Husk de 3 niveauer i opgaven:

De taksonomiske niveauer:

Redegørelse. Du refererer og sammenfatter de oplysninger, du har fundet under informationssøgningen. Giv svar på hvorfor, hvornår og hvordan. Strukturer teksten, så den giver forståelse for dit emne

Analyse. Her kan du give forklaringer, vise årsager eller anføre motiver

Vurdering. Du tager stilling til det synspunkt eller den påstand, du har opstillet i problemformuleringen

Vil du læse mere?

 • Back, Karsten Kristensen: Sådan skriver du SRP: fra projektstart til mundtlig prøve. Columbus, 2. udg. 2021.
 • Dupont Larsen, B. & Lund Madsen, A: DHO - en skriveguide. Gyldendal, 2018.
 • Toft, Trine: Sådan skriver du projekt : for stx, hf, hhx og htx. Pretty Page, 2017
 • Dam Nielsen, Karin og Susanne Uhd Pedersen: Guide til opgaveskrivning. 1. udg. Gyldendal. 2005. (bog). Bogen er for HTX, men kan bruges til alle større skriftlige opgaver. Her kan du fx finde gode argumentationsord, eksempler på disposition og eksempel på mindmap
 • Oldrup, Thomas: 22 tricks - om at skrive godt. Phabel. 2007. (bog)