Lex.dk - et nyt digitalt online leksikon

Fri adgang til Den Store Danske og mange andre værker - lige ved hånden

Lex.dk er en fælles indgang til artikler fra Den Store Danske samt 10 andre opslagsværker, der er uundværlige når du skriver opgave.

Lex.dk dækker emner indenfor dansk historie, kultur, litteratur, geografi og natur. Du finder fx nye artikler om corona og klimaforandringer samt værker om historie, teater, mytologi, symboler, dyr, litteratur og børnelitteratur.

Du får gratis adgang til pålidelig information skrevet af førende fagfolk og er fri for irriterende reklamer.

Lex.dk indeholder mange gode oversigtsartikler, når du skal få hul på et emne. Se fx temasiden om Det moderne gennembrud eller temasiden om klimaforandringer.

På lex.dk har du adgang til:

 • Den Store Danske 
 • Trap Danmark
 • Dansk Biografisk Leksikon 
 • Historien om Børnelitteratur 
 • Nordisk Mytologi 
 • Symbolleksikon
 • Dansk Litteraturs Historie 
 • Dansk Pattedyratlas 
 • Danmarks Oldtid 
 • Danmarkshistorien 
 • Gyldendals Teaterleksikon