Genforeningen

Skriver du opgave indenfor samfundsfag, historie, tysk, kunst eller litteratur vil du kunne bruge Genforeningen som emne for din opgave.

Temaer kunne f.eks. være grænsesætning, national identitet, nationalstat, historiebrug, medborgerskab, folkelige bevægelser, beskyttelse af nationale mindretal, menneskerettigheder og mindesmærker.

Få inspiration til din opgave her:

​Grænseforeningens hjemmeside:

Her finder du bl.a. et meget brugbart leksikon med mange kildetekster f.eks. taler til din opgave
Læs om grænselandets historie på Grænseforeningens hjemmeside.

 

I et grænseland er Grænseforeningens undervisningsside, hvor du finder tekster på både dansk og tysk.
Klik dig videre til "I et grænseland" fra Grænseforeningen"

Danmarkshistorien.dk

Århus Universitets omfattende online danmarkshistorie med særtema om Genforeningen spækket med kilder og baggrundsoplysninger om Genforeningen og perioden.
Få adgang til danmarkshistorien.dks temartikel om Genforeningen her

Faktalink:

Onlineadgang via din bopælskommunes bibliotek eller med Unilogin.
Få adgang til Faktalinks artikel om Genforeningen her.

Faktalinks historiekanon om Genforeningen:

Faktalink har lavet en historiekanon om Genforeningen. Du har onlineadgang via din bopælskommunes bibliotek eller via Unilogin.
Log ind på " Historiekanon 22: Genforeningen" på faktalink.dk

Forfatterweb:

Læs om forfattere og digtere, der var aktive i tiden omkring Genforeningen, samt nulevende forfattere, der siden har skrevet litteratur med udgangspunkt i grænseegnen og de vilkår, som har haft betydning for menneskers liv i området – danske som tyske. Få inspiration i  forfatterskaber som Herman Bang, Emil Bønnelycke, Henrik Pontoppidan og  Hans Kirk. Af nyere forfatterskaber kan du få inspiration hos Ester Bock, Hanne Reintoft, Erling Jepsen og Anna Elisabeth Jessen.

Litteratursiden: 

Romaner og noveller skrevet af forfattere fra grænselandet, som beskriver stederne, menneskene og historien. Tidsmæssigt strækker den sig fra 1900 og frem.
Læs Litteratursidens artikel "Litteratur fra Grænselandet her"

Mediestream:

Alle danske aviser er digitaliserede og tilgængelige til og med 1922. Her kan du læse om, hvordan man oplevede de store begivenheder i samtiden. Du finder således kilder/artikler/ om optakten til afstemningen. Søg evt. på "slesvigske spørgsmaal", "sønderjyske spørgsmaal" eller lignende.
Få adgang til Mediestream her.

Rigsarkivets kildepakke om Genforeningen:

Kildepakken bringer bringer en række centrale kilder til Genforeningens historie fra Statsministeriet og Udenrigsministeriet og private arkiver.
Få adgang til Rigsarkivets kildepakke om Genforeningen her

Sange i genforeningstiden: 

Se Videncenter for Sangs temaside om sangens rolle i genforeningstiden.
Her finder du en liste med de 26 mest vigtige sange fra perioden.

Læs også artiklen "Sange og sangtraditioner i Sønderjylland med særlig vægt på Genforeningstiden" af Elsemarie Dam-Jensen.
Se artiklen om sange og sangtraditioner i Sønderjylland på videncenterforsang.dk her

Genforeningen i tal:

Tal på forskelle og ligheder på tværs af tid og geografi.
Se Danmarks Statistiks temaside om før og nu i grænselandet.

Maleri:

Genforeningen som malerne så dem. Om historiemalerierne på Sønderborg Slot.
Se filmen "Historien i maleriet " på youtube.dk.

Afstemningsplakater:

Se afstemningsplakater på Rigsarkivets fotos på Flickr

Du skal være opmærksom på, at det vi i Danmark kalder Genforeningen, i Tyskland blev kaldt afståelsen. Vil du derfor have det tyske perspektiv på begivenhederne, skal du derfor søge på "abtretung". I Danmark havde vi afstemningsplakater og på samme måde havde man i Tyskland tilsvarende "Abstimmungsplakate"