Genforeningen

09.01.2020
  •     Titel Kong Christian 10 rider over Grænsen d. 10 juli 1920
    Foto venligst udlånt af Museum Sønderborg/Sønderborg Slot
Skriver du opgave indenfor samfundsfag, historie, tysk, kunst eller litteratur vil du kunne bruge Genforeningen som emne for din opgave.

Temaer kunne f.eks. være grænsesætning, national identitet, nationalstat, historiebrug, medborgerskab, folkelige bevægelser, beskyttelse af nationale mindretal, menneskerettigheder og mindesmærker.

Få inspiration til din opgave her:

Temaside i anledning af 100 året for Genforeningen: 
Siden findes både i en dansk, tysk og engelsk udgave. Du finder bl.a. en gennemgang af de historiske begivenheder i tiden før, under og efter Genforeningen samt 8 udvalgte temaer.

Grænseforeningens hjemmeside:
Her finder du grænselandets historie. På siden kan du finde et meget brugbart leksikon med mange kildetekster f.eks. taler til din opgave.

I et grænseland
Grænseforeningens undervisningsside med tekster på både dansk og tysk.

Danmarkshistorien.dk
Århus Universitets omfattende online danmarkshistorie spækket med kilder og baggrundsoplysninger om Genforeningen og perioden.

Faktalink:
Onlineadgang via din bopælskommunes bibliotek eller med UNI-login.

Faktalinks historiekanon om Genforeningen:
Onlineadgang via din bopælskommunes bibiotek eller via UNI-login. 

Forfatterwebs side om Genforeningen:
Forfattere og digtere, der var aktive i tiden omkring Genforeningen, samt nulevende forfattere, der siden har skrevet litteratur med udgangspunkt i grænseegnen og de vilkår, som har haft betydning for menneskers liv i området – danske som tyske.

Litteratursiden
Romaner og noveller skrevet af forfattere fra grænselandet, som beskriver stederne, menneskene og historien. Tidsmæssigt strækker den sig fra 1900 og frem.

Mediestream: Alle danske aviser er digitaliserede og tilgængelige til og med 1920.  Her kan du læse om, hvordan man oplevede de store begivenheder i samtiden. Du finder således kilder/artikler/ om optakten til afstemningen. Søg evt. på "slesvigske spørgsmaal", "sønderjyske spørgsmaal" eller lignende.

Rigsarkivets kildepakke om Genforeningen

Traktater til beskyttelse af nationale mindretal

Sangen genforener:
Temaside om sangens rolle i genforeningstiden og en liste med de 26 mest vigtige sange fra perioden. Her finder ud bl.a. Sange og sangtraditioner i Sønderjylland med særlig vægt på Genforeningstiden/Elsemarie Dam-Jensen

Maleri:

Historien i maleriet - Genforeningen i 1920
En lille film om Genforeningen som malerne så den

Afstemningsplakater:

Rigsarkivets Flickrkonto

Sønderborg Slots hjemmesiden om genforeningen.
Grundg gennemgang af folkeafstemningerne og Genforeningen 1918-1920. Her finder du blandt meget andet info om danske og tyske afstemningsplakater. 
Danske afstemningsplakater:
Tyske afstemningsplakater:

 

Du skal være opmærksom på, at det vi i Danmark kalder Genforeningen, i Tyskland blev kaldt afståelsen. Vil du derfor have det tyske perspektiv på begivenhederne, skal du derfor søge på "abtretung". I Danmark havde vi afstemningsplakater og på samme måde havde man i Tyskland tilsvarende "Abstimmungsplakate"