Når du søger i biblioteksbasen

Følg disse enkle tips, så får du hurtigere et mere præcist søgeresultat

Fritekstsøgning

Du kan søge på emner, forfatter, titel eller ord fra titlen samt dk5 numre.

Klik dig videre til vejviser over dk5-nummersystemet.

Du kan søge på alle ord, der optræder i en titel, note og lignende. Det kaldes fritekstsøgning. Vær opmærksom på, at du IKKE søger i hele teksten som du er vant til i Google.

En fritekstsøgning kan fx være: 

forurening plastik bog

Søgeresultatet giver her bøger, der indeholder både noget om plastik og forurening og ikke alle andre forureningstyper. På den måde indsnævrer du din søgning. Alle ordene skal være til stede.Hvis du fx søger på en forfatter, behøver du ikke skrive hele navnet, men kan bare skrive dele af navnet fx Frostholm i stedet for det fulde navn Christian Yde Frostholm

Systemet sætter automatisk “OG” imellem alle søgeordene, så skriver du “og” søges der på dette ord, og dette indsnævrer dit søgeresultat, da du så kun finder resultater, hvor også ordet og indgår. 

Undgå også ord som ‘den’, ‘det’, ‘en’ eller ‘et’ samt de tilsvarende engelske ord.

Søg videre på de foreslåede emneord

Du finder forslag til nye søgeord under hvert søgeresultat. Søg videre på dem. De er klikbare.

Afgræns din søgning - facetsøgning

Brug mulighederne for at afgrænse din søgning ved at afkrydse efter materialetype, forfatter, sprog, niveau, emne, litterær form m.fl.

Du finder afkrydsningsmulighederne i venstre side af bibliotek.dk og også på dit lokale biblioteks søgeside.

Brug tegn

 • Brug  citationstegn, hvis du vil søge på ord i en bestemt rækkefølge fx en titel: “Det forsømte forår”, “Ikke uden min datter”. Det kaldes også frasesøgning.
 • Brug *: Når du sætter en stjerne efter et ord, søger du på alle endelse af et ord, fx miljø* vil give miljøafgift, miljøaktivist miljøbeskyttelse, miljøbeskyttelseslov og m.m.
 • * kan også stå først i et ord. Hvis du fx ikke kan huske at stave til Oehlenschläger, kan du skrive *lenschlæger.
 • Brug ? :  Hvis du er usikker på stavemåden. Det erstatter dog kun 1 bogstav.. Eksempel: Pedersen eller Petersen? Skriv Pe?ersen.

Brug kombineret søgning med “or”, “and” og “not”

Du kan søge på flere ord for det samme i en enkelt søgning, ved at skrive ”or” imellem ordene. Du får så materialer, der indeholder mindst et af ordene. Brug “or”, når du finder synonymer for din søgeord, forkortelser, andre stavemåder eller oversættelser

fx (plastik or plast or plastic or pvc)

(sigøjner* or gypsi* or roma*)

(ptsd or "post traumatisk stress" or "posttraumatisk stress syndrom”)

(eu or ef) and råderum

Bemærk at du skal sætte en parentes om din søgning, når du laver en sådan kombineret søgning.

Du kan udelukke ord eller sammensatte begreber fra en søgning ved at skrive not før det ord eller begreb du vil udelukke.

"social kapital" not bourdieu

 Brug af boolske operatorer er smart, når du vil 

 • søge med flere ord for det samme  
 • udelukke ord 
 • kombinere flere søgesekvenser i en enkelt søgning

   

Afgrænsning ved hjælp af årstal

Årstal skrives i perioder med 10 eller 100:

Fx: Carlsberg 1900-1999

           historie Danmark 1930-1939

Afgræns geografisk

F.eks.: Danmark, Norden, Europa

Sortér dit søgeresultat

Du kan sortere dit søgeresultat så du får nyeste først, alfabetisk eller forfatter, titel m.m.

Ingen eller for få hits:

 • Søg på bredere emner. Tænk hierarkisk. Lægemidler, smertestillende medicin – Treo
 • Har du kombineret for mange ord? Udelad nogle af søgeordene. Biblioteksdatabaser sætter automatisk ”og” imellem dine søgeord, så mange søgeord indsnævrer resultatet.
 • Søg på synonymer, forkortelser, andre stavemåder eller oversættelser. Adskil ordene med et “or”, så får du de forskellige søgeord i ét søgeresultat.
 • Har du stavet rigtigt? Bemærk at biblioteksbasen kommer med forslag på ord, mens du skriver.
 • Sæt en stjerne efter et søgeord, så søger du på alle endelser af ordet (trunkering): selvmord* giver selvmordsforsøg, selvmordsaktion, selvmordsbombere.
 • Søg evt. den engelske oversættelse af ordet fx globalisering /globalization. Er der mindre end 250 resultater i din søgning, viser din hjemkommunes biblioteksbase videre til søgning på bibliotek.dk.

For mange hits

 • Har du søgt på ord som og, den, det, en eller et eller lign.
 • Afgræns med geografi fx Danmark, Norden, Europa
 • Afgræns med periode: 1900-1999, 1950-1959, ”Den 2. verdenskrig”

Afgræns med flere søgeord 

 • Indsnævr emnet og søg på mere specifikke ord. Tænk hierarkisk: fx naturkatastrofe – tørke, identitet – national identitet, 2. verdenskrig - besættelsen
 • Søg på fraser. Sæt anførselstegn omkring flere søgeord, du ønsker, skal være i en sammenhæng fx ”2. verdenskrig”, ”fake news”
 • Udeluk ord. Brug “not” hvis et bestemt ord ikke skal findes i posterne: fx spiseforstyrrelser not bulimi.