Opgavens hovedtekst

Mens du bygger teksten op:
  • Hold øje med om noget egner sig godt til begyndelse eller slutning
  • Din holdning må godt præge hele teksten - ikke kun slutningen
  • Markér de bøger som skal med i litteraturlisten
  • Gem dine filer hele tiden. Lav sikkerhedskopi, når du ikke vil miste noget 

Der er  2 trin i tekstskrivningen:

  1. Skrivefasen. Her skriver du løs. Du former og formulerer. Du træder på speederen
  2. Revisionsfasen. Her er du kritisk og reviderer. Du forbedrer. Du træder på bremsen 

         "Du skal undgå at træde på speeder og bremse
           samtidig. Så mister du fokus!"  

Der er 3 niveauer i opgaven:

1. Redegørelse
Du refererer og sammenfatter de oplysninger, du har fundet under informationssøgningen. Giv svar på hvorfor, hvornår og hvordan. Strukturer teksten, så den giver forståelse for dit emne

2. Analyse
Her kan du give forklaringer, vise årsager eller anføre motiver

3. Vurdering 
Du tager stilling til det synspunkt, eller den påstand du har opstillet i problemformuleringen