Når du reviderer din tekst

Sidst men ikke mindst
  • Læs teksten igennem fra start til slut
  • Start med at se på de store linjer. Er der sammenhæng? Er teksten for komprimeret? Skal der nye afsnit? Er der en rød tråd?
  • Gå til detaljerne. Ret tungt og overflødigt sprog og sætninger, så det bliver læseligt. Check for stavefejl. Er der overflødige gentagelser? Er der gode overgange?
  • Få en anden til at læse endelig korrektur på det sproglige. Der kan være stavefejl, som du ikke er opmærksom på. 
  • Varier sproget med synonymer. Brug shift + F7, så får du forslag til synonymer.

Indhold

  • Har du besvaret spørgsmålene i problemformuleringen?
  • Har du væsentlige argumenter og synspunkter med i opgaven?
  • Er teksten meningsfuld og sammenhængende?

Struktur

  • Passer indledning og slutning til indholdet i hovedteksten?
  • Er der gode overgange mellem afsnittene, så teksten bliver flydende?