Afslutning/resumé

Afslutningen runder din opgave af

Afslutning/Resume

 • Afslutningen skal have sammenhæng med indledningen
 • Afslutning og indledning skal kunne læses sammen og give indtryk af din opgave
 • Du må ikke tage nyt stof op i afslutningen

I afslutningen skal du:

 • Sammenfatte de vigtigste pointer og påstande i din opgave
 • Vurdere værdien af dine resultater
 • Konkludere: Hvad nåede du frem til? Der skal være en klar sammenhæng mellem spørgsmålene i din problemformulering og konklusionen.
 • Perspektivere. Fx: Hvad kan det bruges til?  Af hvem?  Fører det til konsekvenser i andre sammenhænge?

         "Perspektivering peger frem - analyse peger tilbage!" 

Resume 

 • Et resume er en miniudgave af din opgave
 • Et resume er en helhed i sig selv
 • Et resume skal kunne forstås uafhængigt af selve opgaven

Et resume skal vise at du kan

 • Sammenfatte besvarelsen af din opgave
 • Udtrykke dig kort. Normalt vil 15-20 linjer være nok

Disposition for resume  på engelsk (abstract)

 • Problem statement
 • Approach
 • Results
 • Conclusions