Synopsis

Ordforklaring

Synopsis er et talepapir på 2-3 sider, du skal bruge i forbindelse med din den mundtlige eksamen. Det er altså en disposition, for de punkter du vil tale om til din eksamen.

Du får ikke karakter for synopsen, men den danner rammen for din mundtlige prøve. Det er alm. at man har 10 minutter til at gennemgå synopsen.

Synopsen er en kort tekst der giver et samlet overblik over din opgave eller dit projekt. En synopsis gør det lettere at forstå idéen i eller formålet med i din opgave eller dit projekt.
 

 Formål

En synopsisopgave har to formål:

 • Den skal vise, at du kan sætte strukturer på den viden, du har
 • Den skal understøtte din mundtlige fremlæggelse

           "Overvej, inden du går i gang, hvilke elementer der passer til
             opgaven, og hvilke der egner sig bedst til fremlæggelsen"

           "Hvis du skal til eksamen i din synopsis, skal du være forsigtig          
             med at bruge alt for brede beskrivelser. Husk du skal kunne svare
             på spørgsmål, der kan stilles ud fra din synopsis"

Indhold

Elementerne i synopsen er de samme som i de større opgaver. Her skal du også lave problemformulering, redegørelse, analyse, konklusion og litteraturliste. Se mere om opgavens dele i artiklen "Den gode opgave"

Problemformulering

 • Problemformuleringen må ikke være for stor og bred. Du skal sørge for at der er fokus
 • Problemformuleringen skal lægge op til en sammenfattende konklusion, evt. til en videre undersøgelse

Teksten

 • Teksten skal være kort. Spørg din lærer om sidetal. 2-3 sider er almindeligt
 • Teksten skal være en sammenfatning af de vigtigste pointer og fakta i din opgave
 • Du skal diskutere de teorier og metoder samt materialer, du har brugt
 • Du skal lave en sammenfattende konklusion i forhold til problemformuleringen
 • Du skal perspektivere, herunder stille spørgsmål til videre undersøgelse
 • Teksten sættes op så den er enkel at bruge i forbindelse med fremlæggelsen

         "Stil spørgsmål til og vær kritisk over for materialer og teori, det viser,
           at du har styr på det faglige"

         "Skriv stikord og noter ned til fremlæggelsen, så du kan huske de tanker,
           du har gjort dig undervejs" 

Talepapir

 • Talepapiret laves efter din synopsis, lige inden fremlæggelsen/eksamen
 • Et talepapir bruges til at støtte dig under dit mundtlige oplæg. Du skal ikke læse det højt

Form

 • Talepapiret skal være kort, gerne 1 A4 side dog højst 2-3 A4 sider
 • Proriter dit stof i forhold til den tid du har til rådighed

Indhold

Et talepapir er ikke et ref. af din opgave. Du skal strukturere din fremlæggelse, så du medtager:      

 • De vigtigste resultater af din undersøgelse. Fremhæv dine selvstændige resultater.
 • Teorier, metoder og materialer du har brugt.
 • Perspektiver og begrænsninger.

Links

Se mere i artiklen "Synopsis" på emu.dk.