Find primær og sekundær litteratur

Hjælp til din søgning

Sådan søger du efter historiske kilder og historiske fremstillinger i bibliotekernes søgebaser:

Søgefirbenet

Når du skal finde historiske kilde eller baggrundslitteratur i bibliotekskatalogen kan du bruge "søgefirbenet":
Det husker dig på de 4 ting, du skal bruge i din søgning:   periode - position - produkt - placering 

                                                           periode                 position
                                                           produkt                placering

Tænk de 4 punkter ud fra dit eget emne og dine egne ønsker om kilder og søg ud fra det:

periode: fx besættelsen, den franske revolution, eller fx 1600-1699, 2000-2009
position/stilling: fx soldater, tyende (=tjenestefolk), kunstnere, hekse, børn
produkt: fx dagbog, erindringer, breve, biografi, interviews, film, lyd
placering: fx Frankrig, Danmark, Washington, Brasilien, Sønderjylland

Her ser du eksempler på søgeord til definerede emner:

ex:  skriv: 1. verdenskrig  soldater   breve  Frankrig
ex: skriv: 1800-1899   tyende   love   Danmark
ex: skriv:  1990-1999  2000-2009  unge  interviews   Tyskland

Hjælp - ingen hits!!

Hvis du ikke får resultat ved at søge med ord fra alle 4 kategorier ("ben"), må du forsøge at søge lidt bredere, dvs. kun med 2 eller 3 ben: fx tyende og Danmark.
Enkelte emner kan være ret svære, med mindre man faktisk får fat i det rigtige søgeord, fx hekseprocesser.
Hvis dit første søge-forsøg ikke giver pote, er det vigtigt, at du selv tænker i og bruger synonymer.

Hvilke typer kilder vil du gerne finde?  

Her er en liste med eksempler på kildetyper, du kan finde på biblioteket = din søgnings "produkt-ben"

kilder
kildesamlinger
aktstykker
breve
dagbøger
dokumenter
domme
erindringer - barndomserindringer
fotografier
interviews
konventioner
love
statistikker (ikke statistik, da det kun viser faget statistik)
taler
traktater

Biografier (opstillingsgruppe 99.4) som kilde

De kan være øjenvidneberetninger (selvbiografier), men de kan også være andenhåndsskildringer, dvs. biografier om en anden person end bogens forfatter, men med indhold af breve og andet fra den biograferede person.
   
ex: Anne Franks dagbog=øjenvidneberetning

ex: Andersen, Jens: Denne dag, et liv= en biografi af Andersen om Astrid Lindgren=andenhåndsskildring, men med dagbogsudsnit - som jo er øjenvidneberetninger

ex: Andersen, Jens: Denne dag, et liv= en biografi af Andersen om Astrid Lindgren=andenhåndsskildring, men med dagbogsudsnit - som jo er øjenvidneberetninger