Den historiske metode

Historiske kilder og historiske fremstillinger

Her kan du finde hjælp til at finde historiske kilder til din historieopgave

Når du skal finde materiale til din historieopgave er det vigtigt at du kender forskel på "historiske kilder" og "historiske fremstillinger" 
                        
Hvad er historiske kilder?

Principielt kan alt være kilder. En tekst, et billede, en film eller en ting bliver først en kilde, når du bruger den til at svare på spørgsmål.

Inden for historiefaget skelner vi mellem de stumme og de talende kilder.  

De stumme er dem, der ikke selv ’siger noget’. Det kan være en bygning, en arkæologisk genstand eller fx et billede.
Denne type kilder kan du bruge, når du fx stiller spørgsmål om, hvordan man boede i middelalderen, hvad man spiste i 1600-tallets København eller, hvordan man forestillede sig religiøse figurer i Sydamerika før Columbus ankom.
 

Talende kilder ’siger noget’, fordi de består af tekst eller fx lyd og billeder. Det kan være et brev fra 1700-tallet, en film om propaganda fra 2. verdenskrig eller en statue med en inskription.

Fortolkninger: fx en biografi, en historikers bog om romerne eller en film/tv-serie

Førstehåndskilde: øjenvidneskildringer/én der var der selv og andenhåndskilde siger noget om en begivenhed, hvor forfatteren ikke var til stede. En andenhåndskilde kan have sin information fra en førstehåndskilde eller fra en anden andenhåndskilde.

Troværdighed/kildekritik

En primær kilde er i historiefaget den vigtigste kilde, vi har til noget. Sekundære kilder er de næstvigtigste.

Eksempel: der findes en førstehåndskilde til noget fjernt, men interessant. Dette vil være den primære kilde, vedkommende var der selv/gav ordren…. Desuden er der en andenhåndskilde, der fortæller at vedkommende har hørt/læst førstehåndsberetningen. Det er den næstvigtigste kilde, altså den sekundære kilde. Førstehåndskilden forsvinder (brand, uheld osv.). Nu er det andenhåndskilden, der er den primære kilde til (begivenheden).

Det er en andenhåndskilde, så vi skal gå ekstra kritisk til værks: Kan der være noget, der fx er blevet misforstået eller glemt mellem (begivenhedens dato/årstal) og det tidspunkt, hvor andenhåndskilden blev skrevet ned? Kan afsenderen af andenhåndskilden have haft bestemte motiver, som påvirker kilden?
Ligeledes kildekritisk overfor førstehånd - naturligvis samt overfor fremstillinger eller fortolkninger – hvad er afsenderens hensigt?

Hvad er historiske fremstillinger?

Baggrundslitteratur om et emne kaldes historiske fremstillinger. Det kan være bøger eller artikler skrevet af fagfolk, fx lærebøger eller biografier. Historikeren Knud V. Jespersen skrev i 2007 bogen Rytterkongen om Christian d. 10. I forordet takkede han dronning Margrethe for at give ham adgang til kildemateriale i hendes bedstefars arkiv ”med fuld frihed til at tolke materialet, som jeg fandt det rigtigst”. Dét er en meget præcis beskrivelse af, hvad historikere og historieskrivere altid gør: Tolker materialet. Der er aldrig tale om en objektiv beskrivelse, det skal du huske, når du læser og bruger de historiske fremstillinger.

Læs mere:

Fra fortid til historie: historiefagets identitet og metoder, 2017 

Historie: metode, teori, filosofi, 2017