Kronik

Ordforklaring

Kronikken er en lang artikel, der skal belyse et emne fra flere sider. I kronikken skal du diskutere de forskellige synspunkter og argumentere for og imod  

Formål

Kronikformen bruges til danskfaglige emner. Det vigtigste formål med kronikken er at vise, at du kan argumentere for flere synspunkter på en neutral måde. 

Indhold

 • En redegørelse
 • En diskussion  

Redegørelse   

 • Du skal sammenfatte de forskellige synspunkter og opfattelser i teksten eller teksterne, hvis der er flere
 • Du skal være neutral 
 • Fokuser på det vigtigste i teksten. Start med tekstens hovedsynspunkt

Diskussion

 • Du skal sammenligne de forskellige synspunkter og argumenter med hinanden
 • Du skal argumentere neutralt for synspunkterne
 • Du skal lave en konklusion
 • Du behøver ikke at have personlige holdninger
 • Du kan godt diskutere tekstens konklusioner, selvom du er enig
 • Find fx flere argumenter end dem du ser i teksten
 • Det vigtigste er, at du argumenterer

Links:

Læs artiklen "Kronikken" på Wikidotten.

Se Silkeborg Gymnasiums "Skabelon til kronikken"