Lav et online spørgeskema - en kvantitativ undersøgelse

Ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, vil du kunne få indhentet mange svar på kort tid.

På nettet  findes der mange forskellige gratis værktøjer, du kan bruge til at lave en survey.
Flere af dem giver mulighed for at overføre svarene direkte til Excel eller til grafer, som du kan indsætte i din opgave

Fra start til slut:

1. Planlægning

Inden du laver spørgeskemaet, er det vigtigt, at du gør dig klart:

  • Hvad er formålet med undersøgelsen? 
  • ​Hvem vil jeg spørge/hvem er målgruppen?
  • Hvad skal der spørges om?

2. Design af spørgeskemaet

Her opretter du spørgsmål og svarmuligheder. Det kan godt tage tid at formulere gode spørgsmål til en spørgeundersøgelse.
Brug et sprog, der passer til målgruppen og sørg for at spørgsmålene kommer i den rigtige logiske rækkefølge.
Test indgående de forskellige svarmuligheder, inden du udsender skemaet. Hvis du fx laver et spørgeskema med emnet husdyr og spørger, om der er husdyr i hjemmet (ja/nej), så skal de der svarer nej, jo ikke efterfølgende svare på, om der er hund, kat eller marsvin i hjemmet.

Spørgsmålstyper:

  • Lukkede spørgsmål,  fx Levede du under krigen? Ja __ Nej __
  • Halvåbne spørgsmål,  fx I hvilken grad har krigen præget dit liv? I Høj grad [ ] I mindre grad [ ] Slet ikke [ ]
  • Åbne spørgsmål,  fx Hvad skal man gøre for at undgå krig?     

        "Test spørgsmålene på dine venner"

3. Dataindsamling

Når du har lavet spørgeskemaet i en af de skabeloner, der findes på nettet, genereres der et link, du kan indsætte i en mail eller på din Facebookside. Send spørgeskemaet som en mail, hvis du kun ønsker svar fra en lille defineret gruppe.
Ønsker du mange svar fra en bredere gruppe, så læg skemaet på en hjemmeside eller Facebookside.  Tilrettelæg indsamlingen, så den bliver repræsentativ for den målgruppe, du ønsker at undersøge.
Det er vigtigt, at du oplyser respondenterne om, hvorfor du laver undersøgelsen, og hvad den skal bruges til.

4. Analyse

Her analyserer du og drager konklusion af resultaterne af din undersøgelse.