Interview - en kvalitativ undersøgelse

Interview er styrede samtaler

Vil du dybere ned i en problematik og finde svar på, hvordan udvalgte personer oplever, forholdes sig til eller tænker om et bestemt emne,  kan interview være en god metode.

Interviewmetoden bruges typisk, hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i anden litteratur.
Hvis du under et interview stiller åbne spørgsmål som hvorfor og hvordan, kan du få ny viden om et emne.

Ud fra en interviewundersøgelse med få deltagere kan man ikke sige noget generelt men man kan afdække mønstre. 

De svar, du får på et spørgsmål, kan være meget forskellige, alt efter hvem du interviewer. Er der tale om en ekspert eller en bruger?
Er der bestemte spørgsmål, du vil sikre dig et svar på, er det en god idé at lave en spørgeguide. 

At foretage interviews kan være en tidskrævende proces, ligesom det kan være svært at opsamle og analysere på resultatet. 

Interviews kan være

 • Sagsinterview: Interview om en bestemt sag eller et emne
 • Holdningsinterview: Interview om holdninger og meninger
 • Portrætinterview: Interview der sætter fokus på en person                                                                 

Sådan gør du

 • Lav klare og enkle spørgsmål
 • Kontakt interviewpersonen
 • Aftal tid og sted for interviewet
 • Præsenter dig selv og din opgave/dit projekt
 • Tag notater eller optag interviewet på lyd/billede 
 • Undgå at diskutere med personen - spørg i stedet for   
 • Uddyb eller omformuler spørgsmål, du ikke får svar på
 • Spørg om du kan komme igen, hvis du får behov for flere oplysninger 
 • Marker tydeligt hvad der er spørgsmål og svar og dine egne kommentarer                                                                         

                "Lad interviewpersonen se teksten, så du undgår misforståelser
                  og tvivlsspørgsmål"