Litteraturlisten

Hvorfor lave en litteraturliste?

Når du skriver en opgave, skal du dokumentere, hvilke kilder du har dine oplysninger og idéer fra. Med litteraturlisten skal du gøre det nemt for din læser at genfinde de kilder, du har brugt. Så kan du ikke blive anklaget for plagiering eller snyd.

Om at lave litteraturlister 

  • En litteraturliste er en samlet liste over materiale, du har brugt i din opgave, fx bøger, artikler, musik og links. Du skal derfor kun medtage de kilder, som du faktisk refererer til i din opgave.
  • Litteraturlisten placeres til sidst i opgaven før eventuelle bilag
  • Der er forskellige krav til, hvordan en litteraturliste skal være opbygget.
  • Spørg din lærer om særlige regler eller standarder.

Vigtigt:

  • Lav din litteraturliste præcis og konsekvent. 
  • Alle referencer i din litteraturliste skal være udarbejdet efter samme standard.
  • Din lærer (og andre læsere) skal kunne finde tilbage og tjekke oplysningerne i din opgave.

Hvilke oplysninger skal med i en litteraturliste?

Du skal medtage følgende oplysninger om de kilder du bruger: forfatter, dato, titel og kilde.
Undertiden kan der mangle nogle af informationerne. Hvis du bruger Litteraturlisteautomaten bliver dine referencer automatisk genereret på den rigtige måde - også når der mangler oplysninger.

Hvor finder du oplysningerne?

I bøgerne finder du typisk oplysningerne på forreste side (kaldet titelbladet) eller i en lille kolofon på bagsiden af forreste side.

Hvis du skal registrere en tekst på nettet, skal du tit lede lidt mere efter oplysninger om forfatter/ophavsmand eller dato for en tekst. Når du bruger Litteraturlisteautomatens hjælpetekster guides du til at finde oplysningerne.

Hvad skal ikke med i en litteraturliste?

Personlig kommunikation som e-mail, telefonsamtaler eller sms skal ikke med i en litteraturliste, da læseren ikke kan genfinde indholdet. Det gælder også, hvis du fx selv har foretaget et interview. Du kan evt. citere fra disse tekster i din tekst, hvis du har transskriberet teksten og vedlagt den som bilag.

Opstilling af litteraturlisten

Litteraturlisten opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn efterfulgt af initialer for fornavne.

Lav en korrekt litteraturliste med Litteraturlisteautomaten

Udfyld blot felterne. Automaten klarer resten og sorterer litteraturlisten alfabetisk, når du kopierer den over i din opgave.
Litteraturlisteautomaten sikrer, at dine kilder står korrekt, og at du får alle nødvendige oplysninger med.

Eksempler på referencer og henvisninger til forskellige kildetyper