Henvisninger i opgaven

Hvorfor, hvornår og hvordan henviser du til det arbejde, andre har lavetHer finder du tips og eksempler, men husk at du altid skal spørge din underviser, om der er særlige standarder på din skole eller i din klasse, som du skal følge.

Hvorfor henvise?

Det handler simpelthen om ikke tage æren for det, andre har fundet frem til. Fra folkeskole til forskning på universitetet er det et krav, at man viser, hvor man har sine oplysninger fra. Hvis du ikke henviser, kan du blive beskyldt for snyd, også kaldet plagiat. 

Hvornår henvise?

Når du tydeligt henviser, hver gang du bruger noget andre har skrevet før dig, bliver det lettere for din læser at se, hvornår DU kommer på banen med DINE analyser, betragtninger, sammenfatninger mm.

Du skal ikke henvise, hvis noget er almen viden (Jorden er rund), eller hvis noget er almindelig kendt viden inden for opgavens specifikke faglige felt.

Hvordan henvise?

Først og fremmest: Husk at du skal lave litteraturlisten FØR du kan lave en korrekt henvisning. Henvisningen viser hen til litteraturlisten.

Standarden for oplysninger i en henvisning er: 

Forfatter/ophav, årstal, side/afsnit/minuttal (Hansen, 2019, afsnit 4)

Mangler sidetal kan du bruge kapiteloverskrift eller afsnitsnummer.

Bemærk: Hvis der ikke er forfatter/ophav, så er det titlen på kilden, der kommer til at stå forrest.

Der er to måder, hvorpå du kan integrere dine henvisninger i teksten:

 • I en parentes, f.eks.

  Forfatteren hævder, at kriminaliteten er samfundsskabt (Johnson, 2012, s. 15)
 • I den løbende tekst:

  Ifølge Johnson (2012, s. 15) er kriminaliteten samfundsskabt.

APA-standarden bruger ikke fodnoter i forbindelse med henvisninger. APA bruger i stedet fodnoter til andre supplerende oplysninger. Spørg din underviser.Henvisninger ved flere forfattere: 

 Ved to forfattere:

 • I en parentes, f.eks.

  Forfatterne hævder, at kriminaliteten er samfundsskabt (Parker & Johnson, 2012, s. 15).
 • I den løbende tekst:

  Ifølge Parker og Johnson (2012, s. 15) er kriminaliteten samfundsskabt.

 Ved 3 eller flere forfattere:

 • I en parentes, f.eks.

  Forfatterne hævder, at kriminaliteten er samfundsskabt (Parker et al., 2012, s. 15).
 • I den løbende tekst 

  Ifølge Parker et al. (2012, s. 15) er kriminaliteten samfundsskabt.

Henvisninger til flere kilder på én gang: 

 • I en parentes, f.eks.

  Forfatterne hævder at kriminaliteten er samfundsskabt (Parker & Johnson, 2012, s. 15; Sørensen, 2017, s. 48).

  (NB. Her skal du sætte forfatterne i alfabetisk rækkefølge, som de fremgår af litteraturlisten dvs. at Parker & Johnson kommer før Sørensen).
 • I den løbende tekst:

  Ifølge Johnson og Parker (2012) og Sørensen (2017) er kriminaliteten samfundsskabt.

Husk også:

 • Indsæt ALDRIG en webadresse i en henvisning     

  Der er altid en forfatter eller en udgiver, så brug energi på at finde ud af, hvem der står bag websiden. Hvis du bruger litteraturlisteautomaten.dk får du det vigtige med, og så er det lettere at henvise bagefter.
 • Intet årstal?           ​

  Kan du ikke finde en dato, så  skriv s.d., der betyder uden dato. Bruger du Litteraturlisteautomaten, når du laver selve litteraturlisten, så lad datofeltet være tomt. Automaten indsætter selv s.d. i referencen.
 • Flere bøger af samme forfatter?

  Hvis du har flere tekster/kilder af den samme forfatter, fra samme årstal kan du tilføje bogstaver. Eksempel: (Barner, 2011a, s. 35 og (Barner, 2011b, s. 97.)

  Så skal indførslerne på litteraturlisten også være markeret med a og b efter årstallet.
 • Fra reference til litteraturliste

  Tænk på at det skal være let for din lærer og censor at gå fra referencen i teksten til litteraturlisten. Der må ikke være tvivl om, hvilken reference der hører til hvilken kilde på litteraturlisten.
 • Fra reference til litteraturliste til kilde

  På samme måde er det vigtigt, at dine læsere via referencen kan finde frem til det præcise sted i kilden, hvis de vil vide mere. Husk derfor at anføre sidetal, afsnit eller tid ved film, video mm.

Konklusion:

 • Henvisningen viser hen til din litteraturliste, hvor der er flere oplysninger.
 • Henvisningen i teksten er kort, men præcis
 • Litteraturlisten er omfattende med alle de vigtige oplysninger.

Henvisninger - et overblik