Figurer og tabeller, sådan gør du

Når du kopierer figurer og tabeller ind i din tekst

Der skelnes mellem tabeller (rækker af tal ordnet i kolonner) og figurer, der omfatter alt andet visuelt som fx grafer, diagrammer, ligninger, fotografier, skemaer, histogrammer, skitser, modeller og meget andet. 

Når du kopierer en figur/tabel ind i din opgave, skal du først registrere kilden til din tabel/figur i din litteraturliste. Det kan være fra en artikel, bog eller webside. Brug de tilhørende kategorier på Litteraturlisteautomaten. Har du f.eks. fundet tabellen i en bog, skal du bruge kildetypen bog. Du skal registrere hele bogen på din litteraturliste, også selv om du kun har brugt en lille del af bogen. 

Når du indsætter figuren/tabellen i din opgave, skal du gøre følgende:

  • Nummerér hver figur/tabel med et fortløbende nummer: Figur 1/Tabel 2 osv. De skal nummereres i den rækkefølge, de indgår i teksten. Brug fed skrift.
  • Giv hver figur/tabel en kort, beskrivende titel (måske har den allerede en titel). Den skal placeres sammen med figuren/tabellen. Brug kursiv.
  •  Angiv den fulde reference til, hvor du har hentet figuren/tabellen fra.
  • Angiv copyright.
  • Skriv en note med evt. uddybende forklaring på figuren/tabellen.
  • Angiv om du har kopieret eller bearbejdet figuren/tabellen. Skriv "fra" eller "bearbejdet fra" alt efter om du blot gengiver eller ændrer  på figuren/tabellen.

Se her eksempler på, hvordan du angiver kilden alt efter om, du har figuren/tabellen fra en artikel, bog, eller webside.

Figurer og tabeller