Intelligent brug af AI

Brugt på den rigtige måde, kan du få glæde af kunstig intelligens, når du er i gang med en ungdomsuddannelse.
På få sekunder kan du få adgang til information, der tidligere har taget dig lang tid at indsamle.

Forstå den nye teknologi, før du begynder at bruge den. Det er vigtigt at kende dens styrker og svagheder, så du kan udnytte den bedst muligt. 

Sådan virker en chatbot:       

En chatbot fungerer ved at analysere store datamængder og genkende mønstre mellem ord. Den er således trænet i at kunne se, hvilke ord, der sandsynligvis optræder sammen. Den viser derfor ikke nødvendigvis fakta, men ord, der optræder i sammenhæng.       

Fejlkilder:

 En chatbot har så at sige støvsuget nettet for information, og chatbottens svar er derfor ikke bedre, end de svar, den er trænet på. Derfor kan du få forkerte svar fra en chatbot. Hvis den er trænet i fejlagtige data, giver den forkerte svar.                             
 

 • Hvis en chatbot mangler information, kan den begynde at  opdigte ting. Man siger at den hallucinerer. På denne artikels topbillede fra januar 2024, kan du se et typisk eksempel på en hallucination.                             
   
 • En chatbot  kan være påvirket af bias. Er chatbotten primært trænet på tekster, der indeholder stereotyper om bestemte grupper af mennesker, kan det resultere i, at chatbotten reproducerer og forstærker disse stereotyper i sine svar.                            
   
 • Selv om du kan kommunikere med en chatbot på dansk, så viser det sig, at en chatbot ikke har så stor viden om danske forhold, som den har om engelsksprogede specielt amerikanske lande. Det skyldes selvfølgelig, at chatbots i højere grad er trænet på engelsksprogede tekster.                            
  Kommunikerer du derfor på engelsk, vil du opleve færre forkerte svar.

Vær derfor altid kritisk over for de svar, du modtager fra en chatbot, og tjek altid informationerne i andre kilder.       

Sådan får du adgang:

Her er en liste over de 3 mest benyttede chatbots.

De 3 chatbotter  kan alle genere tekst og kan bruges på dansk men er indbyrdes forskellige. De findes i såvel en  gratis version som en betalingsversion.                            
De er konstant under udvikling

 • ChatGPT: Opret adgang via login på https://chat.openai.com/. Denne indeholder data opdateret til januar 2022.  Max grænse pr. prompt er normalt omkring 2048 tegn pr forespørgsel. Du kan dele din chat med ChatGPT via et link.                       
   
 •  Copilot (tidligere Bing Chat) er udviklet af Microsoft. Log på Edge browseren og vælg Copilot-ikonet i browserens sidebjælke eller skriv følgende i adresselinjen: https://www.bing.com/.                             
  Copilot er p.t. opdateret til november 2023. Som den eneste viser Copilot løbende kildehenvisninger til svarene i gratisversionen samt genererer billeder på baggrund af en tekst. Du kan uploade et billede til Copilot           
   
 • Gemini (tidligere Bard) er udviklet af Google. Log ind på din Googlekonto eller på følgende link:  https://gemini.google.com/                            
  Den nøjagtige dato for seneste opdatering er ikke tilgængelig, men den skulle indeholde oplysninger fra 2023 og nyere. Findes også som en app. Max grænse pr. prompt er  2048 tegn. Det svarer til ca. 300 ord.

Sådan laver du den rigtige prompt:  

Når du stiller et spørgsmål til en chatbot, kaldes det at prompte. Svaret, du modtager, kaldes et output.       

Følg denne guide til at lave en god prompt:  

 • Vær specifik. Præcisér dit spørgsmål. Beskriv hvilken sammenhæng dit spørgsmål indgår i. Er der nogle begrænsninger? Hvem er målgruppen og hvad er formålet. Brug evt. eksempler. Eksempler kan være nyttige for at illustrere din forespørgsel.
   
 • Definér omfanget og formatet. Hvor langt skal svaret være? Ønsker du et svar i artikelform? Skal svaret være punktopstillet, opstillet som en tabel, graf  eller diagram? 
   
 •  Beskriv tonen: Skal svaret være faktuelt, informativt eller inspirerende?
   
 • Angiv niveauet. Skal svaret kunne forstås af en folkeskoleelev, en gymnasieelev, en erfaren bruger eller en ekspert?  
                           

Hvis du ikke får et svar, der matcher dit spørgsmål, kan du præcisere dit spørgsmål yderligere. Så længe du ikke lukker din chat ned, kan du fortsætte inden for samme tråd. Oplever du, at svarene kører af sporet, så luk tråden ned og begynd med en ny prompt       

Her ser du eksempler du prompts:                  
 

 • Forslag til skønlitteratur, der omhandler menneskets kamp mod maskiner under den industrielle revolution. Titlerne må gerne være på engelsk, men skal i så fald også være oversat til dansk

 • Forklar DNA og beskriv hvordan DNA kan bruges i straffesager i Danmark. I beskrivelsen må gerne indgå 5 argumenter for at bruge DNA i straffesager samt 5 argumenter imod at bruge DNA i straffesager. Argumenterne må gerne være opstillet i punktform og det hele skal kunne forstås af en elev i 9. klasse  

  AI versus Google

  I Google eller andre søgemaskiner, får man et søgeresultat med direkte link til de sider/kilder, hvor informationen er hentet fra.                            
  Bruger du avanceret søgning kan du selv afgrænse din søgning.  Du kan fx afgrænse din søgning til bestemte hjemmesider, bestemte publikationsformer eller bestemte sprog. Med en søgemaskine kan du således  afgrænse din søgning til at søge i kilder, du har tillid til.

  En chatbot leverer svar i et helt almindeligt sprog. På en chatbot kan du ikke umiddelbart se hvor teksten er hentet fra. Dine svar er baseret på sandsynligheder, og du kan derfor ikke vælge at søge på de kilder, du har tillid til.                            
  Microsofts Copilot anfører kildehenvisninger. Tjek dem, så du har sikkerhed for at de nævnte kilder indeholder det, der står i dit output.  

   

  Sådan kan du bruge AI under din uddannelse:

  Følg altid din skoles anvisninger, når det gælder brug af AI.   
  Her kommer Skrivopgaves forslag til brug af AI:  
   

 • Til inspiration og idégenerering. Brug den til inspiration til at finde et emne for din opgave og finde forslag til vinkler på det  emne, du vil gå videre med.                    
     
 • Som digital lærer. Har du brug for hjælp til at forstå Pythagoras sætning eller differentialregning? Brug en chatbot, hvis du har brug for at få forklaret eller repeteret stoffet på en anden måde end din lærer eller lærebog. Husk selv at angive det niveau, forklaringen skal tage udgangspunkt i.                      
   
 • Som digital bibliotekar. Få forslag til baggrundslitteratur og kilder om et emne. Find hjælp til at finde en teori eller teoretiker.                   
   
 • Til  grammatik- og stavekontrol.  
   
 • Feedback på tekst.

Husk altid, når du bruger AI:

 • Vær kritisk over for de informationer, du får fra en chatbot. Det kræver godt kendskab til et emne at undgå unøjagtigheder og fejl. Tjek derfor altid oplysninger fra en chatbot med andre kilder. Se Skrivopgaves artikel om kildekritik.  
      
 • Chatbots skal bruges om et supplement til din egen indsats og ikke som erstatning for dit eget arbejde. 
   
 • Du må aldrig aflevere en tekst, der er generet af en chatbot, som din egen tekst.
  Det er plagiat, hvis du kopierer en tekst fra en chatbot ind i en skriftlig opgave.
   
 • Bruger du  teksten fra et output i din opgave, skal du altid kreditere chatbotten. Kopier teksten ind som et bilag til din opgave, hvor man kan se din prompt og dit output. 

    
  Krediter, krediter, krediter

  Bruger du  teksten fra et output i din opgave, skal du altid kreditere chatbotten.                             
  Kopier teksten ind som et bilag til din opgave, så man kan se din prompt og dit output.