Problemformulering

Fra emne til konkret opgave

I problemformuleringen skal du oversætte dit emne til en konkret opgave

 • Stil et hovedspørgsmål som er centralt for dit emne
 • Stil evt. underspørgsmål
 • Byg spørgsmålene op på noget, der undrer dig
 • Undgå spørgsmål der kun kan besvares med ja eller nej

Indhold

Problemformuleringen fortæller, hvordan du vil arbejde med opgaven.
Du bruger dit spørgsmål som grundlag for teksten.

Teksten skal indeholde:

 • Hvad du vil redegøre for
 • Hvad du vil analysere eller fortolke
 • Hvad du vil vurdere
 • Hvordan du vil perspektivere til andre sammenhænge (evt. valgfrit)

        "Problemformuleringen skal være kort, max. 10 linjer

Sådan bruger du din problemformulering

 • Din tekst skal hele tiden forholde sig til din problemformulering
 • Dine kilder skal forholde sig til din problemformulering
 • I konklusionen skal du besvare spørgsmålene i din problemformulering
 • Ret problemformuleringen til i takt med at du arbejder dig ind i din opgave

Tjek din problemformulering

 • Er den relevant i forhold til dit fag/dine fag? Ved tværfaglige opgaver skal begge fag være repræsenteret i problemformuleringen.
 • Er der et centralt hovedspørgsmål?
 • Bygger den på en undren eller modsigelse?
 • Lægger den op til at besvare spørgsmål om hvorfor og hvordan?
 • Giver den mulighed for redegørelse, analyse og vurdering?
 • Åbner den for en konklusion?
 • Er den sprogligt præcis?
 • Er den på max. 10 linjer?

         "Der kan være forskel på, hvilken standard de enkelte skoler har for,
          hvordan problemformuleringen skal præsenteres i opgaven.
          Spørg din lærer om der er særlige krav på din skole."