Synopsis

Forslag til synopsis

Ordforklaring

En kort tekst der giver et samlet overblik over din opgave eller dit projekt. En synopsis gør det lettere at forstå idéen i eller formålet med i din opgave eller dit projekt. 

Formål

En synopsisopgave har to formål:

 • Den skal vise, at du kan sætte strukturer på den viden, du har
 • Den skal understøtte din mundtlige fremlæggelse

Overvej, inden du går i gang, hvilke elementer der passer til opgaven, og hvilke der egner sig bedst til fremlæggelsen

Hvis du skal til eksamen i din synopsis, skal du være forsigtig med at bruge alt for brede beskrivelser. Husk du skal kunne svare på spørgsmål, der kan stilles ud fra din synopsis

Indhold

Elementerne i synopsisopgaven er de samme som i de større opgaver. Her skal du også lave problemformulering, redegørelse, analyse, konklusion og litteraturliste. Se mere i artiklen "Skriv din opgave".

Problemformulering

 • Problemformuleringen må ikke være for stor og bred. Du skal sørge for at der er fokus
 • Problemformuleringen skal lægge op til en sammenfattende konklusion, evt. til en videre undersøgelse

Teksten

 • Teksten skal være kort. Spørg din lærer om sidetal. 5-6 sider er almindeligt
 • Teksten skal være en sammenfatning af de vigtigste pointer og fakta i din opgave
 • Du skal diskutere de teorier og metoder samt materialer, du har brugt
 • Du skal lave en sammenfattende konklusion i forhold til problemformuleringen
 • Du skal perspektivere, herunder stille spørgsmål til videre undersøgelse
 • Teksten sættes op så den er enkel at bruge i forbindelse med fremlæggelsen

Stil spørgsmål til og vær kritisk over for materialer og teori, det viser, at du har styr på det faglige

Skriv stikord og noter ned til fremlæggelsen, så du kan huske de tanker, du har gjort dig undervejs 

Talepapir

 • Talepapiret laves efter din synopsis, lige inden fremlæggelsen/eksamen
 • Et talepapir bruges til at støtte dig under dit mundtlige oplæg. Du skal ikke læse det højt

Form

 • Talepapiret skal være kort, højst en A4 side
 • Proriter dit stof i forhold til den tid du har til rådighed

Indhold

 • De vigtigste resultater af din undersøgelse. Fremhæv dine selvstændige resultater
 • Teorier, metoder og materialer du har brugt
 • Perspektiver og begrænsninger

Vil du vide mere...

Se skrivopgaves artikel "Regler"