Problemformulering

Fra emne til konkret opgave

I problemformuleringen skal du oversætte dit emne til en konkret opgave.

 • Stil et hovedspørgsmål som er centralt for dit emne
 • Stil evt. underspørgsmål
 • Byg spørgsmålene op på noget, der undrer dig
 • Undgå spørgsmål der kun kan besvares med ja eller nej

Indhold

Problemformuleringen fortæller, hvordan du vil arbejde med opgaven.

Du bruger dit spørgsmål som grundlag for teksten. Teksten skal indeholde:

 • Hvad du vil redegøre for
 • Hvad du vil analysere eller fortolke
 • Hvad du vil vurdere
 • Hvordan du vil perspektivere til andre sammenhænge (evt. valgfrit)

Problemformuleringen skal være kort, max. 10 linjer

Sådan bruger du din problemformulering

 • Din tekst skal hele tiden forholde sig til din problemformulering
 • Dine kilder skal forholde sig til din problemformulering
 • I konklusionen skal du besvare spørgsmålene i din problemformulering

Ret problemformuleringen til i takt med at du arbejder dig ind i din opgave

Tjek din problemformulering

 • Er den relevant i forhold til dit fag?
 • Er der et centralt hovedspørgsmål?
 • Bygger den på en undren eller modsigelse?
 • Lægger den op til at besvare spørgsmål om hvorfor og hvordan?
 • Giver den mulighed for redegørelse, analyse og vurdering?
 • Åbner den for en konklusion?
 • Er den sprogligt præcis?
 • Er den på max. 10 linjer?

Der kan være forskel på, hvilken standard de enkelte skoler har for, hvordan problemformuleringen skal præsenteres i opgaven. Spørg din lærer om der er særlige krav

Du kan downloade powerpoint præsentationen om "Problemformulering AT" for gymnasieelever af Mette Morell samt et arbejdsskema fra Roskilde Universitet vedrørende problemanalyse.

Vil du vide mere ...

Læs artiklen "Ordforklaring"
Læs artiklen "Emnevalg"