Henvisninger i opgaven

Hvorfor, hvornår og hvordan henviser du til det arbejde, andre har lavet

Herunder finder du tips og eksempler, men husk at du altid skal spørge din underviser, om der er særlige standarder på din skole eller i din klasse, som du skal følge.

►Hvorfor henvise?

Det handler simpelthen om ikke tage æren for det, andre har fundet frem til. Fra folkeskole til forskning på universitetet er det et krav, at man viser, hvor man har sine oplysninger fra. Hvis du ikke henviser, kan du blive beskyldt for snyd, også kaldet plagiat (se mere her http://stopplagiat.nu/)

►Hvorfor henvise?

Når du tydeligt henviser, hver gang du bruger noget andre har skrevet før dig, bliver det lettere for din læser at se, hvornår DU kommer på banen med DINE analyser, betragtninger, sammenfatninger mm.

Du skal ikke henvise, hvis noget er almen viden (Jorden er rund), eller hvis noget er almindelig kendt viden inden for opgavens specifikke faglige felt.

►Hvordan henvise?

Først og fremmest: Husk at du skal lave litteraturlisten FØR du kan lave en korrekt henvisning. Henvisningen viser hen til litteraturlisten.

En henvisning kan enten:
A. stå i parentes inde i teksten
Stalin gik stadig officielt ind for en tysk genforening (Barner, 2011, side 35)

B. indsættes som fodnote
Stalin gik stadig officielt ind for en tysk genforening[1]

Standarden for oplysninger i en henvisning er:

Forfatter/ophav, årstal, side/afsnit/minuttal

[1] Barner, 2011, side 35

  • Indsæt ALDRIG en webadresse i en henvisning!

Der er altid en forfatter eller en udgiver, så brug energi på at finde ud af, hvem der står bag websiden. Hvis du bruger litteraturlisteautomaten.dk får du det vigtige med, og så er det lettere at henvise bagefter.

  • Intet årstal?

Hvis du ikke kan finde årstal på en webside, kan du skrive u.å. - uden år. Så viser du din læser, at du har forsøgt.

  • Flere bøger af samme forfatter?

Hvis du har flere tekster/kilder af den samme forfatter, fra samme årstal kan du tilføje bogstaver. Eksempel, (Barner, 2011a, side 35) og (Barner, 2011b, side 97).

(Så skal indførslerne på litteraturlisten også være markeret med a og b efter årstallet)

  • Fra reference til litteraturliste

Tænk på at det skal være let for din lærer og censor at gå fra referencen i teksten til litteraturlisten. Der må ikke være tvivl om, hvilken reference der hører til hvilken kilde på litteraturlisten.

  • Fra reference til litteraturliste til kilde

På samme måde er det vigtigt, at dine læsere via referencen kan finde frem til det præcise sted i kilden, hvis de vil vide mere. Husk derfor at anføre sidetal, afsnit eller tid (ved film, video mm)

Konklusion
Henvisningen viser hen til din litteraturliste, hvor der er flere oplysninger.

Henvisningen i teksten er kort, men præcis
Litteraturlisten er omfattende med alle de vigtige oplysninger