Københavns Kommunes logo

Find litteratur til danskopgaven

Sådan søger du sekundære tekster til din opgave

I danskfaget vil man altid have en tekst som udgangspunkt for sin analyse. Det kan være i form af en roman, novelle, digt, film eller en anden tekst, der danner baggrund for analysen. Det er den primære tekst. 

Desuden bruger man forskellige sekundære tekster. 

  • Tekster om forfatteren og dennes baggrund. 
  • Andres fortolkninger af værket i form af anmeldelser eller analyser af værket. 
  • Tekster om den litterære periode og genre. 
  • Materiale om den danskfaglige metode fx i form af tekstanalyse, filmanalyse etc.

Find litteratur om forfatteren

Søgning i biblioteksbasen:
Hvis du vil finde materiale om en forfatter, kan du starte med en hurtig søgning på forfatterens navn fx Tove Ditlevsen. Vælg derefter at afgrænse søgeresultatet til faglitteratur/nonfiktion.  

Har du brug for yderligere at afgrænse dit søgeresultat, kan du under emne vælge forfatternavnet, i dette eksempel Tove Ditlevsen. Dermed får du materialer, hvor andre har skrevet om Tove Ditlevsen. 

Opslagsværker om danske forfattere:
Litteraturhåndbogen bd. 2. Forfatterbiografier
Bestil Litteraturhåndbogen, bd.2 Forfatterbiografier

Se Skrivopgaves links til litteratur og forfatteroplysninger
 

Find analyser og anmeldelser af værket

Find anmeldelser og interviews med forfatteren via søgning i Bibliotek.dk:

Søg på titlen på den roman, du vil finde materiale om – fx Meter i Sekundet af Stine Pilgaard. Klik på titlen for at få flere muligheder. Her finder du Brug fanebladet  anmeldelser. Her finder du anmeldelserne af værket med link til artiklerne i Infomedia.

På samme måde kan du via fanebladet inspiration læse mere om Stine Pilgaard” fx finde interviews med forfatteren. 

Find fortolkninger og analyser: 

Søg på bogens titel og forfatter og vælg afgrænsning til faglitteratur/nonfiktion. Tilføj søgeord som fx analyser, litteraturanalyser, anmeldelser eller interviews.

Litteraturtolkninger:

Du har mulighed for at finde fortolkninger af litteraturen – især de litterære klassikere - i Litteraturtolkninger:
Her skal du have hjælp af bibliotekaren på dit lokale bibliotek.

Find litteratur om perioden og genren

Når du skal søge efter bøger om den litterære periode, kan du søge på den periode, som du vil arbejde med: fx Romantikken, Det moderne gennembrud, Modernismen etc. Hvis din søgning giver for mange resultater, kan du afgrænse til faglitteratur/nonfiktion.

Giver din søgning for få resultater, kan du bruge mere overordnede søgeord som fx litteraturhistorie eller dansk litteratur, - igen afgrænset til faglitteratur/nonfiktion.

Eksempler på gode bøger til at få overblik over litteraturhistorien:
Litteraturens veje
Bogen giver en introduktion til perioder, forfatterskaber, ismer og kulturelle strømninger i den danske litteratur fra vikingetid til den moderne litteratur.
Bestil Litteraturens veje i bibliotek.dk

Litteraturhistorien på langs og på tværs
Bogen giver et overblik over dansk litteratur fra middelalderen og frem til i dag. Den første del gennemgår de litterære perioder med udvalgte forfattere og tekster som eksempel, mens den anden del gennemgår de litterære genrer med indblik i genrens udvikling.
Bestil Litteraturhistorien på langs og på tværs i bibliotek.dk 

Dansk litteraturs historie, bind 1-5: 
Dansk litteraturhistorie fra middelalderen til år 2000. 
Værket findes også i en online udgave.
Læs Dansk litteraturs historie, bd. 1-5 :

Dansksiderne.dk:
En danskfaglig hjemmeside, hvor gymnasielærere med speciale i danskfaget formidler til gymnasieelever om danskfagets genrer, metoder, analysemodeller m.m. 

Find analysemodeller:

For at finde forskellige metoder til tekstanalyse kan du søge i biblioteket vha. søgeordene: tekstanalyse, litteraturanalyse, tekstteori, litterær metode.