Undervisningsoplæg

undervisningsoplæg om skrivopgave og informationssøgning

skrivOpgave.dk har i samarbejde med Danmarks Biblioteksskole, udviklet et undervisningsoplæg om skrivOpgave.dk og informationssøgning til dig, der underviser i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne bliver aktive i diskussioner og med selvstændige undersøgelser. Eleverne er altså selv med til at producere den viden om informationssøgning, de har brug for i deres opgaver – selvfølgelig under kyndig vejledning af lærer og bibliotekar.

Der lægges vægt på at forklare eleverne, hvorfor de emner og problemstillinger, der tages op, er interessante og relevante for dem. For eksempel hvorfor en litteraturliste ser ud som den gør, hvordan man bruger den, og hvorfor man overhovedet har en litteraturliste.

Brug materialet som et samlet forløb eller de enkelte dele som et fokusområde, hvor det passer i fagene.

Hvert af de ovenstående oplæg/aktiviteter er beskrevet ud fra

  • Formål (kompetencemål)
  • Tidsforbrug
  • Materialer
  • Oplæg (til læreren)
  • Aktiviteter