Underviser du?

Her kan du hente materiale til brug ved undervisning

skrivOpgave.dk har i samarbejde med Danmarks Biblioteksskole, udviklet et undervisningsoplæg om skrivOpgave.dk og informationssøgning til dig, der underviser i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.