Spørgeskemaer

Spørgeskemaer kan bestå af
  • Lukkede spørgsmål,  fx Levede du under krigen? Ja __ Nej __
  • Halvåbne spørgsmål,  fx I hvilken grad har krigen præget dit liv? I Høj grad [ ] I mindre grad [ ] Slet ikke [ ]
  • Åbne spørgsmål,  fx Hvad skal man gøre for at undgå krig?
     

Sådan gør du

  • Lav enkle og klare spørgsmål
  • Tæl svarene på de lukkede og halvåbne spørgsmål og udregn procentvis fordeling, fx. Ja : 60% - Nej: 40% 
  • Lav en liste over svarene på de åbne spørgsmål, fjern gentagelser
  • Beskriv kort, hvordan du opfatter svarene
  • Vælg de mest betydningsfulde svar ud, og beskriv dem mere detaljeret

Test spørgsmålene på dine venner