Pentagonmodellen

En udfyldt pentagon kan bruges til informationssøgning

Den kan være en god hjælp til at danne et overblik over de forskellige dele, som du bør overveje at arbejde med i opgaveskrivningen. 

I Lotte Rieneckers og Peter Stray Jørgensens bog: Den gode opgave er der også hjælp at hente for gymnasieelever.

Bogen anvender Pentagonmodellen som udgangspunkt for opgaveskrivning.