Interviews

Interviews kan være
 • Sagsinterview: Interview om en bestemt sag eller et emne
 • Holdningsinterview: Interview om holdninger og meninger
 • Portrætinterview: Interview der sætter fokus på en person
   

Sådan gør du

 • Lav klare og enkle spørgsmål
 • Kontakt interviewpersonen
 • Aftal tid og sted for interviewet
 • Præsenter dig selv og din opgave/dit projekt
 • Tag notater eller optag interviewet på lyd/billede 
 • Undgå at diskutere med personen - spørg i stedet for   
 • Uddyb eller omformuler spørgsmål, du ikke får svar på
 • Spørg om du kan komme igen, hvis du får behov for flere oplysninger 
 • Marker tydeligt hvad der er spørgsmål og svar og dine egne kommentarer                                                                         

Lad interviewpersonen se teksten, så du undgår misforståelser og tvivlsspørgsmål.