Illustrationer

Billeder, faktabokse, tabeller

Bruges til at:

  • forklare og understøtte din tekst
  • bryde en stor tekstflade i en opgavebesvarelse

Du skal altid ville noget med din illustration, dvs. den skal have et budskab. Illustrationen skal forklare og understøtte teksten. 

Illustrationen skal have:

  • nummerering enten over eller under illustrationen
  • titel/sigende overskrift, der viser, hvad man ”ser” enten over eller under illustrationen
  • kildeangivelse lige under illustrationen