Bøger

Sådan skriver du bøger på litteraturlisten
 • Bog skrevet af én forfatter:
  Forfatterens efternavn, fornavn: Bogens titel : evt.undertitel, evt. navn
  på oversætteren. Udgave. Forlag, Udgivelsesår.

Niemi, Mikael: Populærmusik fra Vittula, på dansk ved Lise Skafte Jensen. 1. udgave. Lindhardt og Ringhof, 2002.

Brug oplysningerne, der står på bogens titelside (som regel første højre side inde i bogen) altså IKKE fra forsiden af bogen!
Hvis du ikke har bogen ved hånden, kan du finde oplysningerne i biblioteksbasen eller på bibliotek.dk

 • Bog med redaktør (altså redigeret af nogen):
  Bogens titel : evt. undertitel. Redaktørens fornavn og efternavn. Udgave. Forlag, Udgivelsesår.

City : noveller om unge i storbyen. Redigeret af Anne Mørch-Hansen. 1. udgave. Høst, 1999.

 • Bog skrevet af mere end én forfatter:

Første forfatters efternavn, fornavn og øvrige forfatteres for-og efternavn(e). Bogens titel : evt.undertitel. Udgave. Forlag, Udgivelsesår.

Jensen, Henning V. og Ole Togeby. Brug sproget ! : om skriftlig fremstilling : teori, analyser, praksis. 2.udg. Hans Reitzel, 1994.

Hvis bogen er skrevet af ”mange” forfattere, skriver du kun den førstnævnte forfatters efternavn og fornavn efterfulgt af ”m.fl.”

 • Afsnit i en bog:
  Først forfatterens efternavn, fornavn: Titlen på afsnittet. I: Bogens titel: evt. undertitel. Udgave. Forlag, Udgivelsesår. Bind nr., sidetal

Stounbjerg, Per:  Peter Høeg. I:  Danske digtere i det 20. århundrede. 4.udgave. Gads Forlag, 2000. Bd. 3, s. 444-454

 

Gå til LitteraturlisteAutomaten