Artikel

Om den litterære artikel

Ordforklaring

Den litterære artikel bruges i danskfaget til analyse og fortolkninger af tekster.

Formål

Du skal vise, at du kan benytte de begreber, du har arbejdet med i dansk: komposition, fortæller, synsvinkel, karakteristikker osv. 

Indhold

  1. Indledning. Præsentertér emnet og din påstand om tekstens budskab   
  2. Analyse. Analyser tekstens indhold og form. Brug citater fra teksten
  3. Fortolkning. Sammenfat tekstens tema og brug din analyse til din egen tolkning af forfatterens holdninger  
  4. Perspektivering. Placer teksten i en litteraturhistorisk sammenhæng

Citater bruges til at dokumentere dine tolkninger. Brug fx udtryk som ”hvilket viser at….”

Skal du analysere og fortolke digte, skal du gå mere detaljeret ind i teksten. Her skal du kigge på de enkelte ord